Behandeling

Dit is de Philips Zoom! behandeling


Philips Zoom! WhiteSpeed In Office

Philips Zoom! Whitespeed In Office is een snelle, veilige en effectieve manier van tanden bleken die wordt uitgevoerd door de assistente, in de praktijk.
Het geavanceerde LED-licht versnelt het bleekproces. Daardoor heb je na maximaal twee uur tot zes tinten lichtere tanden.Dat resultaat is vergelijkbaar met vijf tot zeven dagen thuis bleken met Philips Zoom! Take Home.
De behandeling bestaat uit 2 delen; het eerste deel betreft een uitgebreide gebitsreiniging. Het tweede deel is 2 dagen later en betreft 4x 15 min bleken.
Benieuwd naar de behandeling? Vraag gerust voor meer informatie of maak vrijblijvend een afspraak met de preventieassistente Mara.
De kosten van deze behandeling zijn €399 euro incl uitgebreid tandsteen verwijderen.

 

* Het resultaat van een bleekbehandeling verschilt van persoon tot persoon. De aard van de verkleuring, de duur en soort behandeling spelen hierbij een rol.

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Orthodontie / Tandtechnicus.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd.

Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.