Privacy

Tandartspraktijk Robat gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Tandartspraktijk Robat deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Tandartspraktijk Robat bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Tandartspraktijk Robat houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Tandartspraktijk Robat vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tandartspraktijk Robat informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Tandartspraktijk Robat informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Tandartspraktijk Robat informeert patiënten indien Tandartspraktijk Robat bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klik hier voor onze AVG verklaring.