Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020.

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/T*Prestaties Tarief
C11
 
 Periodieke controle

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C13
 
 Probleemgericht consult

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C28
 
 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,95
C29
 
* Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
C65
 
 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
C80
 
 Mondzorg aan huis

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
C84
 
 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
C85
 
 Weekendbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C86
 
 Avondbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C87
 
 Nachtbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16

Maken en/of beoordelen foto's

CodeM/T*Prestaties Tarief
C11
 
 Periodieke controle

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C13
 
 Probleemgericht consult

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C28
 
 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,95
C29
 
* Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
C65
 
 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
C80
 
 Mondzorg aan huis

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
C84
 
 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
C85
 
 Weekendbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C86
 
 Avondbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C87
 
 Nachtbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16

Preventieve mondzorg

CodeM/T*Prestaties Tarief
C11
 
 Periodieke controle

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C13
 
 Probleemgericht consult

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C28
 
 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,95
C29
 
* Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
C65
 
 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
C80
 
 Mondzorg aan huis

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
C84
 
 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
C85
 
 Weekendbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C86
 
 Avondbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
C87
 
 Nachtbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16

Verdoving

CodeM/T*Prestaties Tarief
A15
 
 Oppervlakte verdoving

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

7,58
A10
 
 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

14,58
A20
 
 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

CodeM/T*Prestaties Tarief
B10
 
 Introductie roesje (lachgassedatie)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
B11
 
 Toediening roesje (lachgassedatie)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
B12
 
 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

36,66

Vullingen

CodeM/T*Prestaties Tarief
V71
 
 Eénvlaksvulling amalgaam

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

24,49
V72
 
 Tweevlaksvulling amalgaam

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

39,07
V73
 
 Drievlaksvulling amalgaam

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

50,73
V74
 
 Meervlaksvulling amalgaam

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

71,13
V81
 
 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

36,15
V82
 
 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

50,73
V83
 
 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

62,39
V84
 
 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

82,80
V91
 
 Eénvlaksvulling composiet

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
V92
 
 Tweevlaksvulling composiet

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

61,22
V93
 
 Drievlaksvulling composiet

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

72,88
V94
 
 Meervlaksvulling composiet

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

93,29
V15
 
 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
V30
 
 Fissuurlak eerste element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

26,24
V35
 
 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

14,58
V40
 
 Het polijsten vullingen, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

5,83
V50
 
 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

11,66
V70
 
* Parapulpaire stift

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

11,66
V80
 
* Wortelkanaalstift

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

20,41
V85
 
* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

8,75

Wortelkanaalbehandelingen

CodeM/T*Prestaties Tarief
E01
 
 Wortelkanaalbehandeling consult

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

22,16
E02
 
 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
E03
 
 Consult na tandheelkundig ongeval

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

32,07
E60
 
* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
E04
 
 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

47,90
E13
 
 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,95
E14
 
 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

151,60
E16
 
 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

198,24
E17
 
 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

244,89
E85
 
 Elektronische lengtebepaling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

14,58
E19
 
 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
E66
 
 Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
E52
 
 Moeilijke wortelkanaalopening

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
E53
 
 Verwijderen van wortelstift

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
E54
 
 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
E55
 
 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
E56
 
* Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
E57
 
 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
E62
 
 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

52,48
E63
 
* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

43,73
E64
 
 Afsluiting van open wortelpunt

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
E78
 
 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
E95
 
 Inwendig bleken, elke volgende zitting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
E97
 
* Uitwendig bleken per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

72,88
E42
 
 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

11,66
E43
 
* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
E44
 
 Verwijderen spalk, per element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

5,83
E32
 
 Premolaar

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

163,26
E33
 
 Molaar

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

209,91
E34
 
* Aanbrengen retrograde vulling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
E36
 
* Het trekken van een element met re-implantatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

81,63
E37
 
 Kijkoperatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
E86
 
 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

78,71
E87
 
 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31

Kronen en bruggen

CodeM/T*Prestaties Tarief
R08
 
* Eénvlaks composiet inlay

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
R09
 
* Tweevlaks composiet inlay

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

134,11
R10
 
* Drievlaks composiet inlay

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

174,92
R11
 
* Eénvlaksinlay

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,95
R12
 
* Tweevlaksinlay

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

163,26
R13
 
* Drievlaksinlay

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

233,23
R14
 
 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
R24
 
* Kroon op natuurlijk element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

256,55
R34
 
* Kroon op implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

233,23
R29
 
* Confectiekroon

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

52,48
R31
 
 Opbouw plastisch materiaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
R32
 
* Gegoten opbouw, indirecte methode

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
R33
 
* Gegoten opbouw, directe methode

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

116,61
R40
 
* Eerste brugtussendeel

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

174,92
R45
 
* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
R49
 
 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

145,77
R50
 
* Metalen fixatiekap met afdruk

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
R55
 
* Gipsslot met extra afdruk

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
R60
 
* Plakbrug zonder preparatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

116,61
R61
 
* Plakbrug met preparatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

174,92
R65
 
 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
R66
 
 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
R70
 
 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
R71
 
* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
R74
 
* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
R75
 
* Opnieuw vastzetten plakbrug

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
R76
 
 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
R77
 
 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
R78
 
* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
R79
 
* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

116,61
R80
 
* Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
R85
 
* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

11,66
R90
 
* Gedeeltelijk voltooid werk

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

Behandelingen kauwstelsel

CodeM/T*Prestaties Tarief
G21
 
 Functieonderzoek kauwstelsel

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,95
G22
 
 Verlengd onderzoek OPD

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

209,91
G23
 
 Spieractiviteitsmeting en registratie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

93,29
G41
 
 Consult OPD-therapie A (niet-complex)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

61,22
G62
 
* Stabilisatieopbeetplaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

157,43
G68
 
* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
G47
 
 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
G43
 
 Consult OPD-therapie B (complex)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

117,78
G44
 
* Therapeutische injectie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
G46
 
* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
G48
 
 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

116,61
G10
 
 Niet-standaard beetregistratie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
G11
 
 Scharnierasbepaling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
G12
 
 Centrale relatiebepaling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

81,63
G13
 
 Protrale/laterale bepalingen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
G14
 
 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

524,77
G16
 
 Therapeutische positiebepaling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
G20
 
 Beetregistratie intra-oraal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
G15
 
 Toeslag voor het behouden van beethoogte

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
G65
 
* Indirect planmatig inslijpen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

320,69
G69
 
* Beetbeschermingsplaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
G33
 
* Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
G71
 
* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

291,54
G72
 
 Controlebezoek MRA

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
G73
 
* Reparatie MRA met afdruk

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

CodeM/T*Prestaties Tarief
H11
 
 Trekken tand of kies

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

43,73
H16
 
 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

32,65
H21
 
 Kosten hechtmateriaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

6,06
H26
 
 Hechten weke delen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
H50
 
 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
H55
 
 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
H90
 
 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
H33
 
 Hemisectie van een molaar

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
H35
 
 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
H40
 
 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

52,48
H41
 
 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

34,98
H42
 
 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
H43
 
 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

93,29
H44
 
 Primaire antrumsluiting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
H59
 
 Behandeling kaakbreuk, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

81,63
H60
 
 Marsupialisatie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

81,63
H65
 
 Primaire sluiting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

157,43
H70
 
 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

81,63
H75
 
 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

157,43
H80
 
 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

110,78
H85
 
 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

186,58

Kunstgebitten

CodeM/T*Prestaties Tarief
P60
 
 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

34,98
P65
 
 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
P17
 
 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
P10
 
* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 - 4 elementen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
P15
 
* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 - 13 elementen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

174,92
P16
 
 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
P18
 
 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
P34
 
* Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

239,06
P35
 
* Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

326,52
P31
 
* Wortelkap met stift

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

145,77
P32
 
 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
P33
 
 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
P40
 
 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

14,58
P45
 
* Noodkunstgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

116,61
P21
 
* Volledig kunstgebit bovenkaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

174,92
P25
 
* Volledig kunstgebit onderkaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

233,23
P30
 
* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

379,00
P36
 
 Individuele afdruk zonder randopbouw

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
P14
 
 Individuele afdruk met randopbouw

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
P27
 
 Reoccluderen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
P37
 
 Frontopstelling in aparte zitting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

34,98
P28
 
 Naregistratie en remounten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
P38
 
 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,14
P39
 
 Toeslag voor bepaling neutrale zone

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
P41
 
 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
P42
 
 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,15
P43
 
 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

34,98
P29
 
 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
P06
 
 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
P01
 
* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
P02
 
* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
P03
 
 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
P04
 
* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
P70
 
* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

163,26
P07
 
* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
P08
 
* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
P56
 
 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
P51
 
* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
P52
 
* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
P53
 
* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
P54
 
* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

87,46
P57
 
* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

17,49
P58
 
* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
P78
 
* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
P79
 
* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65

Tandvleesbehandelingen

CodeM/T*Prestaties Tarief
T11
 
 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

154,51
T12
 
 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

169,09
T21
 
 Grondig reinigen wortel, complex

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

31,49
T22
 
 Grondig reinigen wortel, standaard

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
T31
 
 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

90,38
T32
 
 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,95
T33
 
 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

46,65
T41
 
 Beperkt consult parodontale nazorg

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

61,22
T42
 
 Consult parodontale nazorg

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

88,63
T43
 
 Uitgebreid consult parodontale nazorg

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

117,78
T44
 
 Complex consult parodontale nazorg

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

156,85
T60
 
 Evaluatieonderzoek met pocketstatus

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

154,51
T61
 
 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

169,09
T70
 
 Flapoperatie tussen twee elementen

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

189,50
T71
 
 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

291,54
T72
 
 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

349,84
T73
 
 Directe postoperatieve zorg, kort

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
T74
 
 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

156,85
T75
 
 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

151,60
T76
 
 Tuber- of retromolaarplastiek

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

72,88
T80
 
 Tandvleestransplantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

125,36
T81
 
 Tuber- of retromolaarplastiek

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

102,04
T82
 
 Tandvleescorrectie per element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

55,39
T83
 
 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

145,77
T84
 
* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

349,84
T85
 
* Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

116,61
T86
 
 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

189,50
T87
 
 Kroonverlenging per element

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

189,50
T88
 
 Kroonverlenging per sextant

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

349,84
T89
 
 Directe post-operatieve zorg, kort

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31
T90
 
 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

156,85
T91
 
 Pocketregistratie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

34,98
T92
 
 Parodontiumregistratie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,97
T93
 
* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

40,82
T94
 
 Behandeling tandvleesabces

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

78,71
T57
 
* Toepassing lokaal medicament

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

62,97
T95
 
* (Draad)Spalk

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
T96
 
 Uitgebreide voedingsanalyse

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

58,31

Implantaten

CodeM/T*Prestaties Tarief
J97
 
 Overheadkosten implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

176,13
J98
 
 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

99,68
J01
 
 Initieel onderzoek implantologie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,67
J02
 
* Verlengd onderzoek implantologie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

99,49
J03
 
* Proefopstelling

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

134,31
J05
 
 Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

44,77
J09
 
* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

238,77
J10
 
* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

149,23
J11
 
 Prepareren donorplaats

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

134,31
J12
 
* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

144,26
J13
 
* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

69,64
J06
 
 Vrijleggen foramen mentale

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

29,85
J15
 
* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

84,57
J17
 
* Aanvullende ophoging bodem bijholte

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

129,34
J18
 
* Ophoging bodem bijholte orthograad

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

59,69
J19
 
 Toeslag esthetische zone

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,67
J20
 
 Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

227,33
J28
 
 Plaatsen volgend implantaat, per kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

94,02
J23
 
* Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

74,62
J29
 
* Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

35,32
J26
 
 Moeizaam verwijderen implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

164,16
J36
 
 Verwijderen implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

32,83
J27
 
 Vervangen eerste implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

227,33
J37
 
 Vervanging volgend implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

94,02
J39
 
 Uitvoeren autotransplantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

349,84
J07
 
 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

kostprijs
J08
 
* Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

19,90
J30
 
 Bindweefseltransplantaat per donorplaats

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,46
J32
 
* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

114,41
J33
 
 Kosten implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

319,50
J34
 
 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

9,95
J35
 
 Grondig submucosaal reinigen implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
J87
 
* Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

258,67
J45
 
* Plaatsen eerste drukknop

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

119,39
J41
 
* Plaatsen elke volgende drukknop

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

34,82
J42
 
* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

203,95
J43
 
* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

64,67
J44
 
* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

24,87
J50
 
* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

512,37
J51
 
* Onder klikgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

333,29
J52
 
* Boven klikgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

333,29
J53
 
* Omvorming klikgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

99,49
J54
 
* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

129,34
J55
 
* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

149,23
J56
 
* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

174,10
J57
 
 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

84,57
J58
 
 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

109,44
J59
 
 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

134,31
J60
 
 Specifiek consult nazorg implantologie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

54,72
J61
 
 Uitgebreid consult nazorg implantologie

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

89,54
   

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

**
J70
 
* Opvullen zonder staafdemontage

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

139,28
J71
 
* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

174,10
J72
 
* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

198,98
J73
 
* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

223,85
J74
 
* Reparatie zonder staafdemontage

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

54,72
J75
 
* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

104,46
J76
 
* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

129,34
J77
 
* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

154,21
J78
 
* Verwijderen én vervangen drukknop

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

24,87
J80
 
 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

506,40

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

CodeM/T*Prestaties Tarief
U25
 
* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

13,28
U35
 
* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

15,32
U05
 
* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

15,32

Abonnementen

CodeM/T*Prestaties Tarief
Z10
 
* Abonnement categorie A per maand

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

7,58
Z20
 
* Abonnement categorie B per maand

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

11,66
Z30
 
* Abonnement categorie C per maand

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

15,74
Z40
 
* Abonnement categorie D per maand

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

19,24
Z50
 
* Abonnement categorie E per maand

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

23,32
Z60
 
* Abonnement categorie F per maand

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

6,41

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

CodeM/T*Prestaties Tarief
Y01
 
 Informatieverstrekking, per vijf minuten

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

13,28
Y02
 
 Onderlinge dienstverlening

Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit

0

Maximum