Implanteren

Implantaatbehandeling

Hoe worden implantaten geplaatst?

Een implaat behandeling bestaat uit meerdere zittingen. Er wordt voornamelijk gewerkt volgens de één fase methode waarbij het implantaat zichtbaar blijft in de mond en niet in een tweede zitting opnieuw vrij hoeft te worden gelegd.

– Eén-fase-methode: De implantaten blijven zichtbaar in de mond na de operatie. Er hoeft dan geen chirurgische ingreep plaats te vinden om de implantaten vrij te leggen, en daarom kan de prothetische behandeling direct plaatsvinden. De behandeling vindt echter pas plaats na een rustperiode, zodat de implantaten kunnen vastgroeien.

 

De inhoud van iedere afspraak, concreet uitgelegd:

1e Afspraak: De intake implantologie.

Een consult bij Tandartspraktijk Robat bepaalt het concrete verloop van een implantologie behandeling. Tijdens dit consult wordt uw gesteldheid uitvoerig besproken, zoals uw algemene gezondheid, medicijngebruik, tandheelkundig verleden en wensen met betrekking tot uw gebit. Daarnaast wordt een röntgenfoto (OPG) of CBCT-scan van uw kaak gemaakt. Het resultaat stelt vast
of u voldoende bot heeft voor de implantatie en bepaalt de toekomstige locatie van de implantaten. In sommige gevallen wordt er ook een afdruk genomen van de kaak om zo een gipsmodel te vervaardigen. Dit is nodig om een boormal te maken, waarmee de positie van de implantaten concreet vastgesteld kan worden. Er moet namelijk genoeg bot aanwezig zijn in de kaak. De rustperiode duurt doorgaans 6 weken tot 6 maanden.

Let op; totdat de hechtingen worden verwijderd is het verstandig de prothese zo min mogelijk te dragen.

In verband met een mogelijke vergoeding van een deel van de behandeling, vult tandarts Robat een aanvraagforumlier in. Voor meer informatie over de kosten en vergoedingen kunt u terecht bij de balie. U ontvangt altijd een begroting voor behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering.

 

Afsluitend worden een aantal vervolgafspraken gemaakt binnen een zo kort mogelijke termijn. Indien de behandeling aangevraagd moet worden, bellen wij u zo snel mogelijk nadat we tegenbericht van uw verzekering hebben. We maken vervolgens drie afspraken: 1) Het recept ophalen, 2) implanteren
en 3) de nacontrole.

2e Afspraak: De implantologie behandeling

Tijdens het chirurgische gedeelte worden één of meerdere implantaten in één of twee fases geplaatst. Dit neemt ongeveer één uur in beslag. De daadwerkelijke implantatie duurt ongeveer 45 minuten, de rest van de tijd wordt gebruikt voor de voorbereidingen. De behandeling vindt altijd plaats onder lokale verdoving.

Allereerst wordt er een kleine snede in het tandvlees gemaakt, waarna het opzij kan worden geschoven. Dit maakt het onderliggende bot zichtbaar. Er kan echter ook gebruik gemaakt worden van een boormal, waarbij direct een gat geboord wordt in het tandvlees en bot. Het implantaat past dan precies in het voorgeboorde gat. De implantaten worden vervolgens in de gaatjes geschroefd.

Indien er sprake is van het twee-fase systeem wordt het tandvlees na deze ingreep weer gesloten. Bij het één-fase systeem wordt het tandvlees rondom het implantaat gehecht. Het implantaat blijft dan zichtbaar in de mond. In een aantal gevallen wordt direct na het implanteren een tijdelijke voorziening geplaatst.

Let op: Het dragen van een prothese is niet mogelijk totdat de hechtingen zijn verwijderd, 7 dagen na de behandeling. Wij raden u aan om voor deze behandeling iemand mee te nemen die u na afloop veilig naar huis kan brengen.

3e Afspraak: Hechtingen verwijderen

Hechtingen worden 7 dagen na de implantatie verwijderd. Tijdens deze afspraak wordt de genezing tevens gecontroleerd. Na het verwijderen van de hechtingen kan de prothese aangepast worden zodat hij weer gedragen kan worden

Indien u een prothese draagt, wordt tijdens deze afspraak uw prothese aangepast aan de implantaten. U kunt ook kiezen om hiervoor naar uw tandtechnieker te gaan.

Rustperiode

Het bot heeft tijd nodig om vast te groeien aan het implantaat en het omliggende tandvlees heeft tijd nodig om te herstellen. Deze rustperiode neemt doorgaans 6 weken tot 6 maanden in beslag. De duur van deze rustperiode is afhankelijk van verschillende factoren: of er in de boven- of onderkaak is geïmplanteerd, de dikte en kwaliteit van het bot, de omstandigheden tijdens de operatie, maar ook leefgewoonten, zoals roken. De Rustperiode duurt voor een onderkaak 6 weken en voor een bovenkaak 4 maanden. Hierna kan de kroon, brug of prothese vervaardigd worden.

Nazorg

Wij adviseren u elk jaar op controle te komen bij Tandartspraktijk Robat. Tijdens deze controle worden de prothese, implantaten en weke delen in de mond gecontroleerd.